Rebelle

PR & Communications

 

 

Rebelle PR & Communications

(tidigare Calderon Communications)

är Frida Calderon - en engagerad och erfaren kommunikatör, produktionsledare och copywriter med bas i Gävle och Stockholm som även skriver redaktionellt material på regelbunden basis.

Frida har en gedigen kreativitet och ett strategiskt tänk som genomsyrar varje uppdrag. Hon formar med bokstäver, leker med ord och löser problem som träffar din målgrupp rakt i hjärtat.

 

 

                                - Webbtext  
                                - Pressmeddelanden
                                - Nyhetsbrev
                                - Reportage/Artikel 
                                - Digitala- och Sociala Medier 
                                - Produktbeskrivning
                                - Marknadsföringsmaterial
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Behöver du hjälp

 med text som kom- 

  munikationsmedel?

    Då har du kommit

         rätt!